KADINHANLI İZ BIRAKANLAR

http://site.mynet.com/kadinhanim42/kadinhanim42/id7.htm  KAYNAK SİTE


AHMET KUTSİ EFENDİ:

Saideli Nahiyesinde doğdu. Nakşibendi şeyhlerinden Topbaşzade Hacı Mustafa Efendi'nin oğludur.İlk tahsilini Saideli'nde tamamladı. Konya'da, İstanbul'da ve Mekke ve Medine'de büyük alimlerden ders aldı. Kırk bin hadis ezberledi. Kendisine Hadisçilerin Efendisi denmiştir. Rüyasında Hz.Mevlana'yı görmüş ve kendisine 'Civa rımıza gel' dediği için Konya'ya Mevlana türbesi civarına yerleşti. Yıllarca cami imamlığı ve medrese müderrisliği yaptı. Hat sanatını da öğrenerek zirveye ulaştı. Birçok risale ve beş ayrı mushaf yazdı. 'Hidayet'ül Mürtab Fazail'il Ashab' isimli eserini İstanbul'da bastırdı.(Bu eseri Elmalılı Hamdi Yazır Türkçeye çevirmiştir.) 1888 yılında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mevlana Dergahı Hazinesine gömüldü. Sülalesi Topbaşlar olup, Hacı Ahmet Efendizade Hacı Musa Efendi (Topbaş) ve Hacı Ahmet Hamdizade Abdullah(Topbaş)'a dayanmaktadır.

KONYA MÜFTÜSÜ ARICIZADE HACI HÜSEYİN EFENDİ:

1823 yılında Saideli'nde doğmuştur. Babası Hacı Hafız Mustafa Efendidir. Sıbyan mektebini bitirdikten sonra hafızlığını tamamlamıştır. Zamanın büyük alimlerinden ders ve icazet alarak kendisini yetiştirmiştir. Konya İplikçi Camiinde talebelere dersler vermeye başlamıştır. Daha sonra Şerafettin Camii bitişiğindeki Ziyaiye Medresesi ne parlak bir başarıyla müderris oldu. Uzun yıllar bu medresede çalışarak 840 talebeye icazet verdi. Vakarlı, az konuşan, fasih bir ifadeye sahipti. Tefsir-i Şerifi hatmetmişti. 1886-1894 yılları arasında Konya müftüsü olarak görev yaptı. 1894 te Hakk'a yürüdü. Şems Mezarlığı'na gömüldü(1948 de Şems Mezarlığı park yapılınca naaşı Musalla Mezarlığına nakledildi.)

HACI MUSA TOPBAŞ EFENDİ

Ahmet Kutsi Efendi'nin torunu, Ahmet Hamdi Topbaş'ın oğludur. 1917 yılında Kadınhanı'nda doğmuştur. Ticaret ve sanayi ile uğraşmıştır. Nakşibendi mürşidi Mahmut Sami Ramazanoğlu'ndan manevi feyz alarak ilim ve tasavvufta kendisini yetiştirmiştir. İstanbul, Mekke,Medine, Konya ve Kadınhanı'nda hayır hasenat ve hizmetlerinde bulunmuştur.

KONYA MÜFTÜSÜ ALİ RIZA EFENDİ:

Arıcızade Hüseyin Efendi'nin oğludur. Ziyaiye Medresesi'nde okuyarak icazet almıştır 1312 de babasının ölümü üzerine bu medreseye müderris olmuştur. 1326 da Konya müftülüğüne tayin edildi. On iki sene bu görevi yaptıktan sonra kendi isteği ile ayrıldı. 1338 den sonra Aziziye Camii'nde hadis okuttu. 1931 de vefat etti, Musalla Mezarlığı'na gömüldü.

KOLUKISA'LI MÜDERRİS İSA EFENDİ:

Kolukısalı olup, Haymenişin(Çadırda Oturan)cemaatine mensuptur. 1786 da Konya'ya gelerek tahsilini yaptı. 1813 yılında Ziyaiye medresesine müderris oldu. Burada çok talebe yetiştirir ve büyük itibar görür. Keşif ve kerametleri görülmüştür. 1724 yılında vefat etti. Şerafettin Camii bitişiğindeki mezarlığa gömüldü. Mezarlık park haline getirilirken, torunu Mestçi İsa Efendi'nin rızası ile başka yere nakletmek için mezarı açıldığında boş olduğu görülmüştür. Mezar taşı Musalla Mezarlığına nakledilir.

KADINHANI'NDA YETİŞEN DİĞER MÜDERRİSLER
1. Ders-am(Ord.Prof.Dr.)Abdullah oğlu Veliyyüddin Efendi.
2. Pekmezcioğlu Halit Efendizade Mehmet Efendi(Keser,Akyüz,Barın)1276-1339
3. Demircizade Hacı Ahmet Efendi 1273
4. Muhaddiszade Derviş Mustafa İsmet Efendi(Topbaş) 1260-1320
5. Muhaddiszade Osman Efendi(Topbaş)1276
6. Ekşizade Halil Efendi (Acar)1270-1341
7. Hacı Hasan Ağazade Hacı Osman Efendi(Dölek)1251-1926
8. Cihanbeylili Ömer Efendi (Çağlar)1282-1946
9. Topal Osman oğlu Mustafa Efendi 1272
10. Bektaşzade Mehmet Efendi 1267
11. Tongarlakzade Hüseyin Efendi 1280
12. Arıcızade Hacı İsmail Efendi(Arıcı)1282
13. Arıcızade Saadettin Efendi (Arıcı)1276
14. Hacı Hüseyin oğlu Hacı Osman Efendi(Altındağ)1272-1949
15. Hacı Hasan Ağazade Hacı Osman Efendi (Dölek)
16. Hacı Hasan Ağazade Hacı Ahmet Efendi1264-1330
17. Hacı Hasan Ağazade Hafız Mehmet Efendi(Işık)1272-1326 Arıcızade Sadettin Efendi’nin mezarı
18. Hacı Efendizade Mehmet Efendi
19. Sofuzade İsmail Hakkı Efendi.
20. Aksaraylı Mehmet Vasfi Efendi.

TATARZADE HACI OSMAN EFENDİ:

1855 yılında doğdu. Kadınhanı Karahisarlı Mahallesine kayıtlıdır.Tatarzade Hacı Hüseyin Efendi'nin oğludur.14 yaşında hafızlığını tamamladı. 1869 da Sille'ye giderek Hacı Hafız Mehmet Efendi Medresesinde İsmail Nazifi Efendi(Baykal)(Büyük Hoca diye bilinir.)den icazet aldı. 1884 yılında babası Hacı Hüseyin Ağa'nın Kadınhanı'nda yaptırdığı medresede 26 yıl müderrislik yaptı. Seferberlik yıllarında tedrisatı bırakarak beş sene çiftçilikle uğraştı. 1919 da Kadınhanı'nDa müftü olarak tayin edildi. 1932 yılına kadar on üç sene müftülük yaptı. 1932 yılında 10.Yıl Abidesinin bulunduğu park ve sebze halinin yeri kabristan idi. Zamanın Kaymakamı Sait Koçak Kabristanı kaldırılmak için kendisinden fetva istedi. Fetvayı vermedi, müftülükten istifa etti. 1949 da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Pınarbaşı mezarlığına defnedildi. Çocukları:
1-Hacı Musa Altındağ(Tüccar idi).
2-Hacı Hasan Altındağ(Bakkal idi).
3-Hac İ.Nazifi Altındağ(İmam-Hatip idi).
4-Sıtkı Altındağ(Çiftçi idi).
5-A.Hulusi Altındağ (Emekli muallim idi)
Tatarzade Hacı Osman Efendi'nin yaşlılık döneminde Kadınhanı'nda müthiş bir kuraklık olur. Kadınhanı halkı şehrin dışında(Şimdiki İlçe Tarım'ın olduğu yerde)toplanarak yağmur duasına çıkmıştır. Zamanın posta müdürü 'Dua edecekler de yağmur yağacakmış.' diyerek alay eder. Çok yaşlı olan Hoca Efendi o zaman az bulunan bir otomobille getirilir. Hava açık, mendil kadar bulut yoktur. Hoca Efendi duaya başlar, sonuna doğru gökyüzü birden kararır. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlar.

OSMANCIKLI MÜDERSSİN HACI AHMET EFENDİ:

Osmancıklı Cemal oğlu Mustafa Ağa'nın oğlu olup 1856 yılında doğmuştur. Osmancık'ta Sıbyan Mektebi'nden sonra Sille'ye giderek Hacı Hafız Mehmet Efendi Medresesi'nde İsmail Nazifi Efendi'den icazet aldı, müderris oldu. Osmancık'a dönerek talebe okutmaya başladı. 1902 yılında yaptırmakta olduğu medrese için Mehdilli'ye ağaç kesmeye gidince orada öldü. Ağaçlarla birlikte cenazesi Osmancık'a getirilerek defnedildi.(Müderris Ahmet Efendi'nin Oğlu Mehmet Efendi Çanakkale'de şehit olmuştur.)
KADINHANI'MIZDA YETİŞEN SPORCULARIMIZ

1- ÜNAL KARAMAN (FUTBOLCU-KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ)

2- AZİZ CAM (BOKSÖR)

3- HASAN PÜRDEMİR (GÜREŞCİ)

4- ORHAN KARAKURT (HAKEM)

5- MEHMET USLU (HAKEM)

6- RAMAZAN KARAKURT (FUTBOLCU)

7- Orhan Karakurt (HAKEM)

KADINHAN'LI HAYIRSEVER İŞ ADAMLARI

1- ATA İÇİL...............................:ATA İÇİL LİSESİNİ YAPTIRDI

2- FAİK ALİ İÇİL......................:S.Ü KADINHANI FAİK İÇİL M.Y.O EK BİNASI VE FAİK ALİ FATMA SÜNDÜZ İÇİL YÜKSEK ÖĞRENİM DEVLET YURDUNU YAPTIRDI

3- REFİK KOYUNCU................: KADINHANI DEVLET HASTANESİNİ YAPTIRDI.

4- AHMET HAMDİ TOPBAŞ..:TEKKE CAMİİSİNİ YAPTIRDI.

5- MUSA UĞUR..........................: MUSA UĞUR İLKÖĞRETİM OKULUNU YAPTIRDI.

6- İSMET ÖNAL.........................:İSMET VE ÜMMÜHAN ÖNAL İLKÖĞRETİM OKULUNU VE KURAN KURSU YAPTIRMIŞTIR

7- ZEKİ ALTINDAĞ...................: KADINHANI ZEKİ ALTINDAĞ ANADOLU LİSESİNİ YAPTIRMIŞTIR.

8- HÜSNÜ KILIÇ........................: KOLUKISA İLKÖĞRETİM OKULUNUN YAPILMASINDA BÜYÜK KATKI SAĞLAMIŞTIR.

9- MEHMET GÜZEŞ...................:KOLUKISA HURŞİT GÜNEŞ İLKÖĞRETİM OKULUNUN YAPIMINDA BÜYÜK KATKI SAĞLAMIŞTIR.

10- MUSTAFA ÖZSUSAMLAR: KOLUKISA LİSESİNİ YAPTIRMIŞTIR.

11-NUR-PA AŞ.............................: HACIMEHMETLİ KÖYÜNE KÖY KONAĞI-İLKÖĞRETİM OKULU-SAĞLIK OCAĞI-CAMİ'NİN TADİLATINI YAPTIRMIŞTIR.

12- HULUSİ ALTINDAĞ.............: ALTINDAĞ CAMİSİNİ YAPTIRDI.

13- FATMANUR TOPBAŞ.........: FATMANUR TOPBAŞ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDUNU YAPTIRDI.BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ

1- Mehmet TUNÇER MEB Bakanlık Müfettişi - Sosyolog

KADINHANI'NDAN YETİŞEN SUBAYLAR

1 İlyas KÜÇÜKÖDÜK (Emekli Albay)
2 Haşim USLU-Kurmay Albay (Genel Kurmay Başkanlığı)
3 Şeref KÜÇÜKÖDÜK-Kurmay Albay(Ürdün Askeri Ateşesi)
4 Enis Bahadır ÇINAR (Hava Kurmay Albay)
5 Şükrü KÜÇÜKÖDÜK-Yarbay (Genel Kurmay Başkanlığı)
6 Musa KOYUNCU Yarbay ((Genel Kurmay Başkanlığı)
7 Bülent ÇINAR -Kurmay Yüzbaşı(Hava Kuvvetleri Komutanlığı)
8 Yusuf ÖZDEMİRKAN-Yarbay

9 Erol KAYA-  DNZ. ALBAY (MARMARİS DENİZ HASTAHANESİ BAŞHEKİMİ)

10 Mevlüt ÖZTÜRK-yarbay
11 Orhan KATRANCI-Emekli Yarbay
12 Musa KOYUNCU-Yarbay
13 Ali EKER Yarbay
14 Muharrem İLHAN-Yarbay
15 Levent KOYUNCU-Binbaşı
16 Mevlüt ÖZDEMİR-Yüzbaşı

KADINHANI'NDAN YETİŞEN VALİ KAYMAKAMLAR

1-İBRAHİM ŞEKER MERSİN ÇAMLIYAYLA KAYMAKAMI-VALİ YARIMCISI VEKİLİ
2-MUSA KULAKLIKAYA (TÜRK İŞBİRLİĞİ KALKINMA İDARESİ BAŞKANI- VALİ)

KADINHANI'NDAN YETİŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ

1. Prof.Dr.Kadir YILMAZ-Selçuk Ün.Rektör Yardımcısı
2. Prof.Dr.Orhan GÖKÇE-Selçuk Ün.İk. ve İd.Bilimler Fakültesi Dekanı
3. Prof.Dr Ali DEMİRTAŞ-Selçuk Ün.Fen.Edb.Fak.Fizik Bölümü Başkanı
4. Prof.Dr.Sabri ACAR-Samsun 19 Mayıs Ün.Tıp Fakültesi Öğr.Üyesi
5. Prof Dr.Şükrü KÜÇÜKÖDÜK-Samsun 19 Mayıs Ün.Tıp Fak.Has.Başhekimi
6. Doç Dr.Durmuş YILMAZ-Selçuk Ün.Eğt.Fak.Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
7. Doç Dr Ahmet YILMAZ-Selçuk Ün.İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı.
8. Doç.Dr.Abdullah TOPÇUOĞLU-Selçuk Ün.Fen.Edb.Fak.Sosyoloji Böl.Başkanı
9. Doç.Dr.Halil Zeki TOMBUL-S.Ün.Tıp.Fak.Nefroloji Bilim Dalı Öğr.Üyesi.
10. Doç.Dr.Mustafa Nedim SELÇUK-Erzurum Atatürk Ün.Tıp Fak.Öğr.Üyesi
11. Doç.Dr.Metin TOSUN-Erzurum Atatürk Ün.Ziraat Fak.Öğretim Üyesi
12. Yard.Doç.Dr.Hazret DURMUŞ-Selçuk Ün.Fen.Edb.Fak.Fizik Böl.Öğr.Üyesi
13. Operatör Dr.Cenap Şirin Konya Numune Hastanesi.
14. Doç.Dr.Kadir Durgut Selçuk Ün. Kalp Damar Cerrahisi Böl.
15. Dr.Naci BAKIRCI-Konya Mevlana Müzesi Uzmanı
16. Mehmet Nuri ÖDÜK-Kadınhanı M.Y.Okulu Öğretim Görevlisi.
17. Mestan KARABACAK-Karaman M.Y.Okulu Öğretim Görevlisi.
18. Ali KARABACAK-Karapınar M.Y.Okulu Öğretim Görevlisi.
19. Engin ŞAFAK Yargıtay 6 Dairesi Üyesi ve Öğretim Görevlisi.
20. Doç.Dr.Mustafa Fadıl YILDIRIM-Erzincan At.Ün.Hukuk.Fak.Öğretim Üyesi.
21. Prof.Dr.Mustafa KÜÇÜKÖDÜK Biyoloji Bölümü
22. Fuat BAŞÇİFTÇİ Kadınhanı Faik İçil M.Y.O Öğr. Gör.
23. Seyit Ali Yılmaz Kadınhanı Faik İçil M.Y.O Öğr. Gör
24. Arif Behiç ÖZCAN Selçuk Üniversitesi Öğr Gör.
25. Necla YILMAZ Kadınhanı Faik İçil M.Y.O Öğr. Gör.
26. Fatih BAŞÇİFTÇİ S.Ü Teknik Bilimler Fak Öğr. Gör
27. Yard. Doç. İsmail ŞANLIOĞLU S.Ü Jeodezi ve Fotogremetri Bölümü
28. Ramazan ALTINTAŞ Cumhuriyet Üniversitesi Dekan Yrd
29. Ramazan KÜÇÜKKARA Su Ürünleri Yüksek Müh
30. Mustafa CEYLAN S.Ü Arkeoloji ve Sanat tarihi Böl. Bölüm Sekreteri
31. Faruk Ayhan BAŞÇİFTÇİ S.Ü Diş Hekimliği Fak. Dekanı
32. Dr Sinan GÖNEN Selçuk Üniversitesi Öğr. Gör.
33. Yrd Doç Salih GÜNEŞ S.Ü Elektrik Böl Öğr Gör
34. Doç.Dr Faruk Ayhan BAŞÇİFTÇİ S.Ü Diş Hek.
35. Fatih BAŞÇİFTÇİ S.Ü Teknik Bilimler Fak.

KADINHANI'NDAN YETİŞEN RESSAMLAR

1-Yrd. Doç Dr Mehmet BÜYÜKÇANGA

2-Yrd. Doç Dr Zeki ŞAHİN

3-Dr Vedat ERKUL

4-Lütfi ÖZKUL (Emekli Kadınhanı İlçe Halk Eğitim Müdürü

KADINHANI'LI SES SANATÇILARI

1- MUSTAFA YILDIZDOĞAN

2- AHMET YILMAZ

3- EKİN


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !